INSOR Russia: Institute of Contemporary Development
Updated June 28, 2019

December 15, 2011

Россия в иностранной прессе

PUTIN WON'T QUIT AS PM TO RUN FOR KREMLIN — SPOKESMAN

Reuters

If Medvedev were to resign early in favour of Putin that would risk exacerbating protests against the official results of the lower-house election that drew tens of thousands last weekend. The next big rally is planned in Moscow on December 24.

«If this happens it would be a usurpation of power, if not in the letter then in spirit, and the rally on December 24 risks becoming an uprising» said Igor Yurgens, head of the Institute for Contemporary Development, a pro-Medvedev think tank.

EUROPEAN UNION, EURASIAN UNION

Global Politician

«The structure of the (Eurasian Union) is very different from the EU as Russia is an absolute leader, while in the EU even Germany is strong but not completely overshadowing other members,» he said. «So it will be easier to overcome problems through Russia's leading role.»

(«One small step for Russia, one giant leap for Eurasian Union» Russia Today, 18 November, 2011 http://rt.com/politics/russia-kazakhstan-belarus-eurasian-union-647/)

The potential exists for creating a super-union between members of the European Union and the Eurasian Union, placing Russia in a leading role in Europe, economically, politically and militarily. (Religion could also be used to unite. However, the possibility exists that with potential future strong, even dictatorial political leadership, a cult of personality could come into being.)

PUTIN ALLY RESIGNS SPEAKER’S POST AMID VOTE FUROR

The New York Times

Since the elections, Mr. Putin has tried to distance himself from United Russia, excluding prominent party leaders from his campaign team.

He will face a growing field of potential challengers in the presidential election. Several announced their candidacies on Wednesday, including the governor from the Irkutsk region of Siberia, joining a few opposition politicians and the billionaire Mikhail D. Prokhorov, who unexpectedly declared his presidential ambitions this week.

“He is used to being the alpha dog,” Yevgeny S. Gontmakher, a prominent social scientist, said of Mr. Putin. “But now it seems there are several alpha dogs.”

“It is an absolutely unpredictable situation,” he added. Referring to the Kremlin and Mr. Putin, he said, “I don’t think they have a plan.”

PERSPEKTYWY MODERNIZACJI GOSPODARKI ROSYJSKIEJ

Obserwator Finansowy

3 lutego 2010 r. Instytut Współczesnego Rozwoju (INSOR), postrzegany jako zaplecze intelektualne prezydenta Miedwiediewa, opublikował dokument „Rosja XXI wieku: obraz pożądanego jutra”. Znacząca jego część poświęcona została modernizacji sfery politycznej, bez której — zdaniem autorów — nie jest możliwa modernizacja sfery ekonomicznej. Warunkiem sukcesu modernizacji jest „debiurokratyzacja gospodarki”, a to można przeprowadzić jedynie poprzez „deekonomizację biurokracji”, tj. wyeliminowanie procederu osiągania dochodów z tytułu pełnienia funkcji państwowych.

Gospodarka innowacyjna nie jest możliwa w warunkach funkcjonowania archaicznych instytucji i infrastruktury rynkowej z elementami wręcz neofeudalizmu. (...)

Jeszcze bardziej jednoznacznie zabrzmiał publiczny apel z 27 lipca, jaki wystosowali dwaj doradcy prezydenta, szefujący INSOR, Jurgens i Gontmacher, do Miedwiediewa o jego szybką deklarację odnośnie startu w wyborach prezydenckich. Uprzedzili oni, że powrót Putina jako prezydenta może doprowadzić do katastrofy narodowej. Rosji grozi kryzys na wielką skalę, z zapaścią gospodarki i wzrostem napięć społecznych. Wskazywali oni, że Putin w ciągu ostatnich miesięcy podróżując po kraju obiecuje podwyższenie płac, emerytur i różnego rodzaju ulgi.

Taka diagnoza koresponduje zresztą z wymierną analizą wskazującą, że szybko rosnące w ostatnich latach wydatki na sferę socjalną i kompleks wojenno-przemysłowy stają się coraz mocniej działającą barierą wzrostu gospodarczego, w warunkach znacznie mniej dynamicznie wzrastających wydatków na finansowanie szeroko rozumianych procesów modernizacyjnych i infrastrukturalnych.

Niczym nie zrażony premier, wbrew faktom, w dalszym ciągu uważał, że kontynuacja dotychczasowego pro socjalnego modelu rozwoju gospodarczego gwarantuje Rosji sukces.

Wyniki ostatnich wyborów pokazały, że nawet najbardziej żarliwe obietnice i deklaracje o świetlanej przyszłości przegrywają w konfrontacji z mniej imponującymi, wymiernymi osiągnięciami bieżącymi, biurokratycznym rozpasaniem, brakiem poszanowania dla praw własności, korupcją i innymi licznymi niedogodnościami związanymi z dotychczasowym modelem funkcjonowania Rosji.